Have a question? Write us!  Our Address

  Company: Hainan Medikament Trading
  Factory Address: 6-A-502, Baoyuanhuayuan, Xiuyingdadao-18, Xiuyingqu, Haikou, 572000, Hainan, P.R. China
  Contact: Yufeng Liu
  Tel: +(86)13456239709
  Email: hkmedikament@gmail.com